W związku z tym, że Vario dba, by każdy dokument był zaewidencjonowany raz, przekazanie obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej do wielu adresatów nie powoduje zwiększenia objętości plików

Sztuka efektywnego pisania w obsłudze korespondencji handlowej, korespondencji masowej i zawarcie w piśmie informacji, które w zupełności wyczerpują dany temat to wyzwanie dla wielu osób i wielu firm. To spółka działająca w segmencie korespondencji masowej, seryjnej i codziennej. AMODIT może automatycznie nadawać każdej rejestrowanej korespondencji przychodzącej i wychodzącej unikalny numer zgodnie z wzorcem stosowanym w Twojej organizacji. W związku z tym, że Vario dba, by każdy dokument był zaewidencjonowany raz, przekazanie obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej https://www.traffica.pl/uslugi/obsluga-korespondencji-pocztowej/ do wielu adresatów nie powoduje zwiększenia objętości plików. Ewidencja korespondencji może być o wiele prostsza! Obieg korespondencji przychodzącej pozwoli uporządkować jej rejestrowanie i wewnętrzną dystrybucję w organizacji. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom obieg korespondencji staje się szybki, łatwy i sprawny. Odbiory z siedziby zamawiającego, a następnie opracowanie korespondencji pocztowej, to nasza wizytówka. W całym procesie obsługi korespondencji zapewniamy pełne bezpieczeństwo powierzonych danych. Firmowa Poczta zajmuje się kompleksową obsługą korespondencji pocztowej wychodzącej z Firmy. Obieg korespondencji wychodzącej wspiera organizację w jej tworzeniu, akceptacji i wysyłce. Do jej zadań należy odbiór korespondencji z siedziby klienta i nadanie jej w tym samym dniu w urzędzie pocztowym. W Vario można również zorganizować wysyłanie korespondencji tradycyjnej. Jesteśmy profesjonalistami w obsłudze systemów komunikacji masowej dla największych polskich firm z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Sam proces obsługi korespondencji jest niezwykle prosty i odbywa się w kilku etapach. W siedzibie klienta świadczone są usługi związane z przyjmowaniem, rejestracją oraz dystrybuowaniem przesyłek przychodzących, a także odbieraniem, rejestracją i wysyłką korespondencji wychodzącej. W procesie automatycznie zostaje wypełniona pocztowa książka nadawcza oraz dziennik korespondencji wychodzącej. Ewidencja korespondencji wychodzącej ma na celu właściwe skatalogowanie wszystkiego, co opuszcza firmę. Świadczymy usługi z zakresu korespondencji masowej oraz codziennej w imieniu naszych klientów. Uzupełnieniem usługi jest wsparcie obiegu dokumentów wewnętrznych oraz obsługa przesyłek wielkogabarytowych. Od teraz masz łatwo dostępny dla uprawnionych osób, centralny rejestr korespondencji z szybkim podglądem dokumentów. Bank docenia przejrzystość kosztów związanych z wysyłką korespondencji pocztowej, łatwość budżetowania oraz czytelny podział kosztów na departamenty. Kompletny system obiegu dokumentów - od rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej po archiwizację, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej. AMODIT pozwala na swobodne i szybkie przekazywanie korespondencji między osobami lub wprowadzenie reguł przekazywania. System Amodit pomaga w tym, by obieg korespondencji był rzeczywiście płynny, dynamiczny i dobrze zorganizowany.